Cri du chat szindrómás gyermekekre jellemző viselkedések százalékos megoszlása